26 juni 2007. Uitnodiging Startbijeenkomst 'Ketelwald: het verleden in het heden'

Uitnodiging
Startbijeenkomst 'Ketelwald: het verleden in het heden'

Oude boselementen komen weer tot leven

28 juni 2007
13.00 - 17.00 uur
Hotel Café Restaurant "De Oude Molen", Groesbeek

Cultuurhistorie in bossen en landschappen staat tegenwoordig volop in de belangstelling. In veel bosgebieden vormen cultuurhistorische elementen ons collectieve geheugen. Dat collectieve geheugen wordt echter bedreigd doordat cultuurhistorische elementen in de vergetelheid raken, verdwijnen of zelfs onontdekt blijven.

In de omgeving van Groesbeek ligt het Ketelwald, een bosgebied dat sinds mensenheugenis intensief door mensen wordt bewoond en gebruikt. In dit gebied zijn nog veel getuigenissen van de vroegere bewoning aanwezig, variërend van een Romeins aquaduct tot loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog. Om een gedegen inzicht te krijgen in de cultuurhistorische rijkdommen van het Ketelwald werkt Stichting Probos momenteel aan het project 'Ketelwald: het verleden in het heden'. In dit project worden de cultuurhistorische elementen in het Ketelwald geďnventariseerd en worden aan terreinbeheerders adviezen gegeven over de instandhouding en het beheer van deze elementen. Daarnaast worden de cultuurhistorische elementen beleefbaar gemaakt voor een breed publiek. Dit project wordt mede ondersteund door de Gemeente Groesbeek, Staatsbosbeheer en de Provincie Gelderland.

Tijdens de startbijeenkomst op 28 juni worden de eerste resultaten van dit project gepresenteerd. Daarnaast zullen tijdens een korte excursie een aantal elementen in het veld worden bezocht.

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven bij Marlide Rooding tel. 0317-466551 of marlide.rooding@probos.net.

Verder (Uitnodiging en Programma, PDF)...