28.01.2005 Persbericht voor de openingsmanifestatie "Grensopening voor edelherten"

Milieuminister Bärbel Höhn en de gedeputeerde van de provincie Limburg, Ger Driessen, hebben vrijdag het startschot gegeven voor het project "Ketelwald – Natuur over grenzen heen“

„Vrij baan voor vrije herten“, met deze woorden eindigde de minister in de herfst 2003 haar laatste bezoek bij natuurbeschermers in Cranenburg. Afgelopen vrijdag lieten Höhn en Driessen in het bij-zijn van vele gasten symbolisch het wildraster aan de zuidrand van het Reichswald zakken, zodat het wild voor het eerst in honderd jaar weer de grens over kan steken naar de maasdal. Daarmee kunnen ze weer een deel van hun natuurlijke (trek)gedrag gaan uitleven. „Dat is niet alleen een be-langrijke dag voor de herten, maar ook voor de Duits-Nederlandse natuurbescherming, aldus een tevreden Höhn. De rede voor de blijdschap is voor de minister onder andere dat juist met dit grote, grensoverschrijdende natuurbeschermingsproject het eerste knooppunt gerealiseerd wordt in een veel verder reikend ecologische verbinding.

„Dit Project heeft een voorbeeldwerking“, vindt ook Driessen, omdat het Ketelwaldproject de eerste bouwsteen vormt van een landomvattende robuuste verbindingszone. En wat nog mooier is, dat ook nog meteen grenzen overwonnen worden, want bij dit project werken de NABU Naturschutz-station Kranenburg, het Forstamt Kleve, Natuurmonumenten en de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek, twee Duitse en twee Nederlandse organisaties, nauw samen om de natuurbescher-ming in deze regio vooruit te helpen.

Dit door de EU, het land NRW en de provincies Gelderland en Limburg grotendeels gefinancierde INTERREG IIIA-Project, dat door de Euregio Rijn-Waal begeleid wordt, komt ook de lokale natuur ten goede. „Wij willen de heiderestanten aan de bosrand verbreden en daarmee het leefgebied van zeldzame planten- en dierensoorten verbeteren“, zeggen de partners in koor. In de Heideter-reintjes en de droge schraallanden kunnen bijvoorbeeld reptielen en zeldzame wilde bijen een nie-uw tehuis vinden. Ook worden boomgaarden vergroot en bosaanplanten uitgevoerd.

Het begrip "Ketelwald" stamt overigens uit de middeleeuwen en omvatte indertijd het woud tussen Nijmegen en Xanten. De verbetering van de ecologische verbinding tussen de bossen aan de Ne-derlandse kant en die van het Reichswald is ook een belangrijk thema van dit Interreg-Project.

Foto's van de manifestatie

De milieuminister Bärbel Höhn en de gedeputeerde van de provincie Limburg, Ger Driessen, net voor de opening van het wildraster tussen het Reichswald en de Maasvallei.

De deelnemers van de openingsmanifestatie worden met koetsen naar de bosrand gereden.

Bilderen: T.Weber