Januari 2008. Struiken voor herten

Kleine bosjes struweel bieden herten dekking

Inrichting van een graasgebied voor edelherten

U staat hier aan de voet van het Reichswald, in het Koningsven. Dit was ooit een moeras dat in de 20ste eeuw is drooggelegd en ontgonnen. Natuurmonumenten heeft hier een graasgebied voor edelherten ingericht. Binnen het wildraster van het Reichswald leeft een populatie van ongeveer 100 edelherten. Een deel van het wildraster is ter plaatse van dit graasgebied verlaagd. Wilde zwijnen kunnen het verlaagde raster niet passeren, edelherten en reeŽn wel: zij springen er overheen. Om het graasgebied zelf is een hoog wildkerend raster geplaatst. Ook wildroosters en klaphekken zorgen ervoor dat de dieren het graasgebied niet kunnen verlaten, behalve terug naar het bos..Het graasgebied wordt door Natuurmonumenten als natuurgebied beheerd en heeft een oppervlakte van 18 ha. Daarin is ook is wat elzen- en wilgenstruweel aangeplant om de dieren beschutting te bieden.

De kans dat u overdag edelherten in het Koningsven kunt waarnemen is nog niet erg groot. Hoewel het edelhert van nature een dagactief dier is dat open terrein begraast, heeft bejaging en andere verstoring een gedragsverandering veroorzaakt. Het dier is schuw geworden en houdt zich schuil in het bos. In de schemering en 's nachts zoeken ze in kleine wildweiden naar voedsel.

Robuuste verbindingen

Het plaatselijk verlagen van het wildraster van het Reichswald is te beschouwen als een eerste stap naar meer ruimte voor het edelhert. Het Koningsven maakt deel uit van de Robuuste verbinding Schinveld-Mook die in de komende jaren wordt gerealiseerd. Robuuste verbindingen gaan grote natuurgebieden met elkaar verbinden. Een betere samenhang tussen natuurgebieden is nodig voor het behoud van de biodiversiteit, zeker met klimaatsveranderingen op komst. In kleine, geÔsoleerde natuurgebieden zijn planten- en diersoorten kwetsbaar voor uitsterving. Via robuuste verbindingen worden nieuwe leefgebieden bereikbaar of worden te kleine leefgebieden met elkaar verbonden. Ook ontstaat een beter leefgebied voor grote zoogdieren die natuurlijk trekgedrag vertonen.

De Robuuste verbinding Schinveld-Mook loopt vanaf de bossen bij Schinveld in Zuid-Limburg noordwaarts door het Nederlands-Duitse grensgebied naar de bossen op de stuwwal bij Nijmegen. Ook verder noordwaarts naar de Veluwe, en uiteindelijk naar de Oostvaardersplassen, worden robuuste verbindingen aangelegd. Zo moet een samenhangend netwerk ontstaan waar in de toekomst zelfs edelherten en andere grote zoogdieren gebruik van kunnen maken. Ook andere dieren zoals vlinders, kevers, amfibieŽn en reptielen zullen zich op deze 'ecologische snelwegen' begeven.

Download: Voorlichtingsbord (0,7 MB)