Januari 2008; INTERREG-project afgesloten

Grensoverschrijdende natuurbescherming

Ketelwaldproject succesvol afgesloten
De laatste werkzaamheden zijn uitgevoerd, de laatste cent is afgerekend. In december 2007 kwam daarmee na drieenhalf jaar een einde aan het INTERREG-project "Ketelwald - Natuur over grenzen heen". De vier projectpartners hebben daarin samengewerkt aan grensoverschrijdende natuurbescherming in het vroegere Ketelwald tussen Nijmegen en Kleve. Het doel van het medio 2004 gestarte project was de ecologische samenhang in het bosgebied aan de Nederlands-Duitse grens te versterken. Zo zou langs de landsgrens een geleidelijker overgang tussen bos en open land worden gerealiseerd. Hier liggen heiderestanten en een voormalig veenmoeras dat na de laatste ijstijd aan de voet van de stuwwal is ontstaan.

Succesvolle samenwerking

Er werden concrete resultaten bereikt: aan de bosrand werden de heiderestanten vergroot, zodat de vijf voorkomende reptielensoorten waaronder de gladde slang een beter leefgebied krijgen. Ook kon al tijdens het project een toename van het wilde bijen- en wespenbestand worden vastgesteld. Natuurmonumenten heeft een ecologische verbinding ingericht tussen het Nederlandse en Duitse deel van het Ketelwald. Dieren kunnen zich daardoor gemakkelijker verplaatsen. Zo groeit het Ketelwald geleidelijk weer aaneen.

Voor mens en dier

Ter bescherming van mens en dier heeft het Regionalforstamt Niederrhein een electronisch signaleringssysteem aangebracht langs een doorgaande weg door het Reichswald. Als eerste systeem van dit type in Noordrijn-Westfalen en derde in Duitsland waarschuwt het automobilisten voor overstekend wild. Bij doorbreking van een laserstraal langs de kant van de weg gaat een signaal naar een lichtbak die een waarschuwing aan automobilisten geeft zodat zij hun snelheid kunnen aanpassen. Verder is in het Reichswald voor bezoekers een observatiescherm geplaatst aan de rand van een jachtvrije zone. Informatieborden op verschillende parkeerplaatsen vertellen de bezoeker over de geschiedenis en natuur van het Ketelwald.

Toekomstvisie

Tenslotte heeft de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek samen met de NABU Naturschutzstation de Toekomstvisie Ketelwald uitgebracht waarin vervolgprojecten ten behoeve van mens en natuur in de regio worden voorgesteld. Zo zouden natuurlijke bosbestanden met elkaar verbonden moeten worden. Daarmee wordt bijv. het leefgebied van weinig mobiele, doodhoutkevers uitgebreid. Op omwonenden met kinderen richt zich het projectidee om in de stedelijke omgeving speelbossen in te richten. Het bos kan als natuurlijke speelomgeving van kinderen worden beschouwd. Ook ontbreekt een grensoverschrijdende natuurrecreatiekaart waarmee bezoekers het gehele gebied beter kunnen verkennen.
Met een afsluitende bijeenkomst hebben de projectpartners de basis voor een verdere grensoverschrijdende natuurbescherming gelegd. Het volgende doel is om het projectidee "Meer ruimte voor het edelhert" te verwezenlijken. Uit voordrachten en de discussie werd duidelijk dat het mogelijk is uitbreiding van het leefgebied van edelherten, beleving door natuurliefhebbers en de belangen van grondgebruikers met elkaar te laten samengaan.

Download: Folder Ketelwald (0,5 MB)

Tegen toezending van een met € 0,90 (Duitsland) of € 1,00 gefrankeerde en aan uzelf geadresseerde envelop (11 x 22 cm) zenden wij u graag een folder toe. Vergeet uw adres niet en geef aub ook aan of u een Nederlands- of Duitstalige folder wenst.

NABU-Naturschutzstation e. V.
Bahnhofstraße 15
47559 Kranenburg
Duitsland