Oktober 2007. Nieuwe wegen voor het Edelhert

Nieuwe wegen voor het Edelhert - Wat betekent dat voor mens en natuur?

Een van de belangrijkste doelen van het Ketelwaldproject was de realisering van een ecologische verbinding tussen het Duitse en Nederlandse deel van het Ketelwald. Deze is ook te beschouwen als een aftrap voor trekgedrag van het edelhert over een grootschalig leefgebied tussen de Veluwe en Maasduinen. Hiervoor is een omvangrijke afstemming met talrijke belangengroepen nodig: wildbeheerders, boeren en boseigenaren, maar ook wegenbouwers en toeristen. Het doel van de bijeenkomst was om biologen en grondgebruikers met elkaar in gesprek te brengen, ervaringen te laten uitwisselen, begrip voor elkaars visies te krijgen en te zoeken naar oplossingen voor tegenstrijdige belangen. Een afsluitende voordracht over een toeristisch project liet zien dat er positieve economische aspecten aan roodwildbeleving kunnen zitten.

Het programma van de bijeenkomst:

Welkomswoord
Erwin Schmitz, Euregio
Dr. Volkhard Wille, NABU-Naturschutzstation

Gevaren en kansen voor het Edelhert
De ecologische betekenis van het Edelhert
Uwe Krüger, Naturentwicklung Taurus e. V.

Het edelhert in Nederland
Geert Groot-Bruinderink, Alterra

Toekomst van het Edelhert in Noordrijnwestfalen
Dr. Michael Petrak, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadensverhütung

Het Edelhert in het Ketelwald
Hanns-Karl Ganser, Regionalforstamt Niederrhein

Nieuwe wegen voor de toekomst
Het toekomstig beheer van Edelherten in Nederland?
Bas Worm, Vereniging tot behoud van het Veluws Hert

Praktische ervaringen met een edelhert-populatie zonder rasters
Eduard Kolkmann-Bohms, Bouwer

Edelhertbeleving
Andreas Kinser, Deutsche Wildtier Stiftung

Discussie
Graag zenden wij u een uitgebreid verslag van de bijeenkomst toe, wanneer..
u ons een gefrankeerde (€ 1,45 binnen Duitsland, € 4,50 binnen Europa) en aan u geadresseerde envelop (maat 229 x 324 mm) toezendt.