Oktober 2007. Toekomstvisie Ketelwald

Verder werken aan „Natuur over grenzen heen“

De projectideeën uit de Toekomstvisie zijn voortgekomen uit workshops en gesprekken met deskundigen, bestuurders, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en grondgebruikers. Ze staan in het teken van de doelstellingen die de projectpartners in het Ketelwaldproject blijven nastreven:
meer natuur in het Ketelwald
integratie van functies: houtproductie, recreatie...
rekening houden met cultuurhistorie

Download: Brochure „Toekomstvisie Ketelwald“ (3,71 MB)