De eerste stappen zijn gezet

Het INTERREG-project "Ketelwald - Natuur over grenzen heen" is eind 2007 afgesloten. Daarmee zijn de eerste stappen gezet naar een mooier bosgebied op de stuwwal. In het project hebben de samenwerkende partijen, Natuurmonumenten, Forstamt Kleve, WMG en NABU Kranenburg, gewerkt aan de doelstellingen van dit project: het vergroten van de (grensoverschrijdende) natuurwaarden van het bosgebied op de stuwwal tussen Nijmegen en Kleef. Het gaat o.a. om versterking van het heidekarakter langs de rand van het Reichswald, het openstellen van een deel van het voormalige Koningsven voor edelherten uit het Reichswald, het aanleggen van een electronisch wildsignaleringssysteem voor groot wild langs de doorgaande weg door het Reichswald, en het versterken van de ecologische verbinding tussen Reichswald en St. Jansberg. Inmiddels heeft ook Staatsbosbeheer zich bij het initiatief aangesloten.

Het Ketelwald vormt een belangrijke schakel tussen grote natuurgebieden zoals De Veluwe, via Montferland en in het zuiden de Maasduinen naar de Eifel en Ardennen. Realisatie van robuuste verbindingen tussen die gebieden is noodzakelijk om migratie van planten en dieren mogelijk te maken.