Natuur over grenzen heen is het motto van de samenwerking tussen natuurorganisaties in het Nederlands-Duitse grensgebied tussen Nijmegen en Kleef.

Doel van deze samenwerking is om bestaande natuurgebieden aan beide kanten van de grens met elkaar te verbinden. Daardoor kan dit gebied in de toekomst deel uitmaken van een Europese infrastructuur voor natuur. Ook is er aandacht voor versterking van de natuurwaarden in het gebied zelf door het bevorderen van natuurlijk bosbeheer, herstel van heiderestanten en verbetering van het leefgebied voor groot wild.

Wald