September 2011. Presentatie wandelgids over Groesbeekse boshistorie

Recent zijn op de Wolfsberg en de Hooge Hoenderberg nog een aantal andere historische elementen hersteld of geaccentueerd, namelijk de Bommenbank, de wegwal langs de Maldense Baan en de naamstenen. Meer info
Als laatste activiteit binnen dit WMG-project is een wandelboek geschreven in de reeks 'Cultuurhistorische routes in Nederland'. Dit boek wordt op woensdag 28 september (15.00-17.00 uur) gepresenteerd op het gemeentehuis, opgeluisterd door presentaties over drie markante elementen. Belangstellenden zijn welkom, graag van te voren aanmelden bij Stichting Probos tel. 0317-466551 of mail@probos.nl


November 2010. Excursie op zaterdag 4 december a.s.

Stichting Probos organiseert op zaterdagochtend 4 december 2010 een excursie voor belangstellenden, met als thema 'Elementen uit het verleden: de cultuurhistorie van de landgoederen De Wolfsberg en De Hooge Hoenderberg'. De wandeling voert langs een groot aantal markante historische elementen en er wordt stilgestaan bij het bosbeheer en de plek van cultuurhistorie in het beheer. Deelname is gratis. U moet zich wel van te voren aanmelden. Meer info


September 2010. Uitnodiging feestelijke middag 'Cultuurhistorische elementen in het Groesbeeks bos'

In samenwerking met de WMG en met medefinanciering van gemeente, provincie en Staatsbosbeheer is Stichting Probos bezig met het herstellen van enkele cultuurhistorisch elementen in het Groesbeeks bos. Op 13 oktober a.s. vindt de feestelijke opening plaats van het gerestaureerde grotje van de Hoge Hoenderberg en enkele andere opgeknapte elementen. Belangstellenden zijn welkom om deze middag bij te wonen. Klik hier voor de uitnodiging en het programma. Graag van te voren aanmelden.


Februari 2010. Project Heiderijk in volle gang

Begin december 2009 zijn Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gestart met kap- en plagwerkzaamheden in het bosgebied tussen Nijmegen en Mook. Op de Mulderskop, rond de Mookerschans en langs het oude spoortraject richting Groesbeek zijn inmiddels veel bomen verwijderd. Doel van het project is om geisoleerde heidevelden met elkaar te verbinden en daarmee het leefgebied van aan heide gebonden planten- en diersoorten te vergroten.
Meer informatie op de website Heiderijk


29 maart 2008. Extra excursie

Voor de publieksexcursie op 15 maart 2008 is het maximum aantal deelnemers bereikt.
Vanwege de grote belangstelling wordt er op 29 maart 2008 een extra excursie georganiseerd!
Uitnodiging Excursie (PDF-file)


15 maart 2008. Uitnodiging Excursie 'Historische boselementen in het Ketelwald'

Op zaterdag 15 maart vindt in de bossen op de Wolfsberg in Groesbeek een publieksexcursie plaats. Tijdens deze excursie kan men kennis maken met het rijke verleden van het Ketelwald.
Uitnodiging Excursie (PDF-file)


Januari 2008. INTERREG-project afgesloten

Na een looptijd van drieŽnhalf jaar is het project "Ketelwald - Natuur over grenzen heen" afgesloten. Een korte terug- en vooruitblik leest u hier.


Januari 2008. Struiken voor herten

Kleine bosjes struweel bieden herten dekking
Om het graasgebied voor edelherten in het vroegere Koningsven aantrekkelijker te maken, zijn kleine bosjes struweel aangeplant. Meer...


Januari 2008. Het Ketelwald groeit weer aaneen

Natuurmonumenten heeft op de grens tussen de St. Jansberg en het Reichswald een ecologische verbindingszone ingericht. Daarmee wordt de aansluiting tussen beide bosgebieden in een keer verbreed van 200 naar 500 meter. Een betere aansluiting betekent dat planten en dieren gemakkelijker van het ene in het andere gebied kunnen komen. Meer...


Oktober 2007. Toekomstvisie Ketelwald

Verder werken aan ĄNatuur over grenzen heenď
DrieŽnhalf jaar hebben boseigenaren en natuurbeschermers aan beide zijden van de grens gewerkt aan meer natuur in het Ketelwaldgebied. Maar dat is niet het einde. De volgende ideeŽn wachten op uitvoering. Meer...


Oktober 2007. Nieuwe wegen voor het Edelhert

Wat betekent dat voor mens en natuur?
Op 19 oktober 2007 luidden de projectpartners het einde van het Ketelwaldproject in met een themabijeenkomst. Deze stond vooral in het teken van de toekomst. Meer...


Oktober 2007. Waarschuwingssysteem voor groot wild in het Reichswald geopend

Nieuwe technologie in de strijd tegen ongevallen met wild
Al geruime tijd probeert het Forstamt Kleve het hoge aantal ongevallen met wild op de wegen door het Reichswald terug te dringen: met geursporen, spiegels, open wegbermen en snelheidsbegrenzing - zonder meetbaar succes. Toepassing van een nieuwe technologie kan een doorbraak geven. Meer...


26 juni 2007. Uitnodiging Startbijeenkomst 'Ketelwald: het verleden in het heden'

Uitnodiging
Startbijeenkomst 'Ketelwald: het verleden in het heden'
Oude boselementen komen weer tot leven
28 juni 2007, 13.00 - 17.00 uur, Hotel Cafť Restaurant "De Oude Molen", Groesbeek

Cultuurhistorie in bossen en landschappen staat tegenwoordig volop in de belangstelling. In veel bosgebieden vormen cultuurhistorische elementen ons collectieve geheugen. Dat collectieve geheugen wordt echter bedreigd doordat cultuurhistorische elementen in de vergetelheid raken, verdwijnen of zelfs onontdekt blijven. Meer...


28 januari 2005. Openingsmanifestatie Ketelwaldproject: ruim baan voor het edelhert!

Met het symbolisch doorknippen van de afrastering aan de zuidkant van het Reichswald hebben deelstaatminister Bšrbel HŲhn van Nordrhein-Westfalen en Limburgs gedeputeerde Ger Driessen op 28 januari 2005 het Euregioproject "Ketelwald, natuur over grenzen heen" officieel van start doen gaan. Verlaging van het hekwerk betekent dat edelherten het Reichswald kunnen verlaten en voet zetten op Nederlandse bodem, in het gebied van het vroegere Koningsven. Meer...