Deze website is met de meeste zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. Wij staan er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie op deze website.