IdeeŽn voor vervolgprojecten

Om de kwaliteiten van het Ketelwald verder te versterken en te ontwikkelen hebben WMG en NABU een Toekomstvisie opgesteld (gepubliceerd eind 2007) met daarin meer dan 10 uitgewerkte ideeŽn voor projecten die in de toekomst uitgevoerd kunnen gaan worden:

1. Bosreservaten
Door het instellen van bosreservaten, in oude bijna-natuurlijke loofbosbestanden, komt er meer natuur in het Ketelwald. In een bosreservaat wordt niet meer gekapt en mogen de bomen echt oud worden. Dood hout blijft er liggen als bron van leven voor onder andere paddenstoelen en kevers.

2. Ecologische verbindingen
Oude, bijna-natuurlijke loofbosbestanden zoals Duivelsberg, Kraaiendal, St. Jansberg, Freudenberg, Geldenberg, Rehsohl, Stoppelberg en Tiergarten willen we met elkaar verbinden via corridors of 'stapstenen'. Planten- en diersoorten die aan dit type bos gebonden zijn, krijgen daardoor een groter leefgebied.

3. Meer ruimte voor het edelhert
Het leefgebied van het edelhert is nu nog beperkt tot het Reichswald en een stukje Koningsven. In de toekomst moet het dier zich in een veel groter gebied kunnen bewegen, o.a. in het gehele Nederlandse deel van het Ketelwald. Dit past ook in de plannen voor de aanleg van robuuste verbindingen tussen grote natuurgebieden.

4. Weide- of hoedebos
Deze middeleeuwse vorm van bosbeheer, met behulp van runderen, leidt tot een bijzonder half-open bostype met een zeer hoge biodiversiteit. We gaan onderzoeken of een moderne toepassing van dit beheer kans van slagen heeft.

5. Herstel van het Koningsven
Aan de zuidzijde van het Reichswald zal een deel van het Koningsven worden hersteld. Dat betekent dat er weer natuurlijke hoogveenvorming plaats kan vinden en dat wellicht soortenrijke blauwgraslanden tot ontwikkeling kunnen komen. Medio 2010 is het initiatiefplan van Natuurmonumenten en Teunesen Zand en Grint bekend gemaakt.
Meer informatie

6. Meer heide
Een groot aantal bijzondere planten- en diersoorten zoals Gladde slang en Nachtzwaluw is afhankelijk van heide. We willen het heidebestand binnen het Ketelwald verbeteren door voldoende grote heidevelden aan te leggen en deze bovendien met elkaar te verbinden. De zuidrand van het Reichswald is hiervoor zeer geschikt en belangrijk als heideverbindingszone. Aan Nederlandse kant is eind 2009 een heideherstelproject gestart.
Meer informatie

7. Herstel oude rivierarm
Ten zuiden van het Reichswald zou de natuurlijke dynamiek in een oude, verlande rivierloop van de Niers hersteld kunnen worden. Dat zal tevens leiden tot de ontwikkeling van natuurlijke elzenbroekbossen in het aangrenzende Reichswald.

8. Cultuurhistorie
In het Ketelwald zijn talloze restanten van cultuurhistorische elementen zoals houtwallen, leemkuilen, sprengen en hakhoutbos te vinden. Deze willen we in kaart brengen en beleefbaar maken voor het publiek. Belangrijke elementen zullen worden hersteld. Hiertoe is in 2007 een project gestart.
Meer informatie

9. Speelbossen
Om kinderen meer in aanraking te brengen met de natuur willen we enkele speelbossen realiseren aan de rand van steden en dorpen. Medio 2011 is een initiatief opgestart om te komen tot aanleg van een speelbos aan de rand van de Stekkenberg in Groesbeek-noord.

10. Natuurrecreatiekaart
We willen een informatieve kaart van het gehele Ketelwald uitgeven waarmee wandelaars het gebied kunnen verkennen.

11. Edelherttrail
Ons streven is een lange afstand-natuurwandelroute 'het Edelhertpad' te realiseren, langs de robuuste verbindingszone edelhert tussen de Eifel en de Oostvaardersplassen. Natuurbeleving staat hierbij voorop.