Toekomstvisie Ketelwald

In het kader van het INTERREG-project is een Toekomstvisie opgesteld. Dit is een inspirerende schets van hoe aantrekkelijk en waardevol het Ketelwald zou kunnen worden. De toekomstvisie is een pleidooi voor een meer natuurlijke ontwikkeling van het bos. Om dat te realiseren is samenwerking en een doelgerichte aanpak nodig. Dat is niet alleen een zaak van boseigenaren, ook van andere relevante actoren wordt medewerking gevraagd. Kwesties als wildbeheer, robuuste verbindingen en houtproductie overstijgen het lokale en regionale niveau en vereisen nadrukkelijk betrokkenheid van overheden en andere partijen.

De Toekomstvisie is dan ook vooral bedoeld als een uitnodiging aan eigenaren, terreinbeheerders, bestuurders, landbouworganisaties en andere belanghebbenden om voortvarend met ons samen te werken aan de verwezenlijking van een mooie toekomst van het Ketelwald.

In de toekomstvisie vindt u ook een uitgebreide gebiedsbeschrijving: geologie en prehistorie, geschiedenis, wettelijke status van natuurbescherming, bodem, water, eigendom en de huidige natuurwaarden van het Ketelwald.

Toekomstvisie (bestandsgrootte 3,8 Mb)