Publicaties en downloads


Honderdtwintig kilometer groen
Reportage in het Algemeen Dagblad over de groene route waarover edelherten in de toekomst van de Oostvaardersplassen naar het Reichswald kunnen trekken (augustus 2009).

Toekomstvisie Ketelwald
Een pleidooi voor een meer natuurlijke ontwikkeling van het bosgebied (eind 2007).

Verder werken aan "Natuur over grenzen heen"
Folder met een korte beschrijving van de projectideeën uit de Toekomstvisie Ketelwald (eind 2007).

Informatiebord Ketelwald
Informatiebord over het INTERREG-project dat op diverse plaatsen in het gebied is neergezet.

Informatiebord Robuuste verbinding Koningsven
Geplaatst in het kader van het INTERREG-project

Informatiebord Robuuste verbinding St. Jansberg
Geplaatst in het kader van het INTERREG-project

Folder Ketelwald
Folder over het INTERREG-project.

Bomen in het oude bos
Een pollenmonster uit Groesbeek: ontginning en ontbossing van het Ketelwald. Een artikel van Johan Thissen en Henk Strijbosch in het Groesbeeks Milieujournaal nr. 116-117 (2004).

Het Koningsven
Een vertaling van het artikel “Die Phanerogamenflora der Seen und Teiche des unteren Niederrheins” uit 1926 van Hans Höppner. Gepubliceerd in het Groesbeeks Milieujournaal nr. 113 (2002).

Grensoverschrijdend Ketelwald
Een pleidooi voor een betere ontwikkeling van het bosgebied op de stuwwal tussen Nijmegen en Kleve. Een artikel van Henny Brinkhof, gepubliceerd in het Groesbeeks Milieujournaal nr. 116-117 (2004).

Ketelwald: natuur over grenzen heen
Een artikel van Henny Brinkhof bij de start van het INTERREG-project, gepubliceerd in het Groesbeeks Milieujournaal nr. 116-117 (2004).

In mei 2006 verscheen het themanummer Ketelwald van het Natuurhistorisch Maandblad van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Exemplaren zijn te bestellen bij het genootschap (www.nhgl.nl).

Veel achtergrondinformatie over het Ketelwaldgebied vindt u in het boek ‘Een notabel domein. De geschiedenis van het Nederrijkswald’ van prof.dr. Klaas Bouwer. Het is te koop in de boekhandel en bij uitgeverij Matrijs (www.matrijs.com).